216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

"ΤΗ ΤΟΥ ΙΗΤΡΟΥ ΕΠΙΕΙΚΕΙΗ ΕΥΔΟΚΕΟΝΤΕΣ"

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2551055719

Γραμματεία ΕΙ
2551055720

Υπηρεσία Εκπαίδευσης

Το 4ο Γραφείο του 216 ΚΙΧΝΕ επιβλέπει και ελέγχει τα οικονομικά θέματα του Νοσοκομείου.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2551055503