216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

"ΤΗ ΤΟΥ ΙΗΤΡΟΥ ΕΠΙΕΙΚΕΙΗ ΕΥΔΟΚΕΟΝΤΕΣ"

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2551055719

Γραμματεία ΕΙ
2551055720

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Τα στοιχεία επικοινωνίας του 216 ΚΙΧΝΕ είναι τα εξής:

Διεύθυνση:

216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Εκστρατείας

Στρατόπεδο Πατσούκα (Tέρμα Μαρκοπούλου)

Τ.Κ.: 68100, Αλεξανδρούπολη, Έβρος

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Γραμματεία-ΓΡΑΠΕΤ: 2551055501

Fax:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: –