216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

"ΤΗ ΤΟΥ ΙΗΤΡΟΥ ΕΠΙΕΙΚΕΙΗ ΕΥΔΟΚΕΟΝΤΕΣ"

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2551055719

Γραμματεία ΕΙ
2551055720

Εργαστήρια

 

Τα Εργαστήρια του 216 ΚΙΧΝΕ πραγματοποιούν ευρύ φάσμα εξετάσεων καλύπτοντας τις ανάγκες των νοσηλευομένων όσο και των εξωτερικών ασθενών του Νοσοκομείου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των Εργαστηρίων είναι τα εξής:

Εργαστήρια

Τηλέφωνα

Ακτινολογικό

2551055509

Μικροβιολογικό

2551055506