216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

"ΤΗ ΤΟΥ ΙΗΤΡΟΥ ΕΠΙΕΙΚΕΙΗ ΕΥΔΟΚΕΟΝΤΕΣ"

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2551055719

Γραμματεία ΕΙ
2551055720

Διεύθυνση

Η Διοίκηση του 216 ΚΙΧΝΕ επιβλέπει και συντονίζει τη λειτουργία όλων των Κλινικών και Τμημάτων του Νοσοκομείου.

Ο Διοικητής συνεπικουρείται στο έργο του από τον Υποδιοικητή και την Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.