216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

"ΤΗ ΤΟΥ ΙΗΤΡΟΥ ΕΠΙΕΙΚΕΙΗ ΕΥΔΟΚΕΟΝΤΕΣ"

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2551055719

Γραμματεία ΕΙ
2551055720

Συμβεβλημένοι Ιατροί, Διαγνωστικά Κέντρα, Φαρμακεία

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τους συμβεβλημένους Ιατρούς, Διαγνωστικά Κέντρα και Φαρμακεία στην ΠΕ της IV ΤΑΞΥΠ.

Ιατροί

Διαγνωστικά Κέντρα

Φαρμακεία

Φαρμακεία (αρχείο pdf)