216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

"ΤΗ ΤΟΥ ΙΗΤΡΟΥ ΕΠΙΕΙΚΕΙΗ ΕΥΔΟΚΕΟΝΤΕΣ"

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2551055719

Γραμματεία ΕΙ
2551055720

Ιστορία

Σύντομη Ιστορική Αναδρομή

Στις 24 Δεκεμβρίου 1953 ξεκίνησε η λειτουργία του 216 Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ) υπό την διοίκηση του Επτρου Καμπάκη Βασιλείου στο Στρδο «Μεγάλου Αλεξάνδρου». Η αποστολή του ήταν η παροχή νοσηλείας στους αξιωματικού και οπλίτες της 88 ΣΔΙ και της 31 ΣΔΙ αργότερα. Με αυτήν την ιδιότητα και την αποστολή λειτούργησε μέχρι την 28η Δεκεμβρίου 1960.

Στις 29 Δεκεμβρίου 1960 έπαυσε να δέχεται ασθενείς διότι έγινε Επιστρατευόμενη Μονάδα.

Τον Απρίλιο του 1962 η Μονάδα μεταφέρθηκε στο Στρδο «Βελισσαρίου», νυν Στρδο «Πατσούκα». Η Μονάδα δεχόταν και νοσήλευε παθολογικούς και χειρουργικούς ασθενείς της ΧΙΙ ΜΠ και 99 ΣΔΙ.

Από το 1974 νοσηλεύει και εξετάζει ασθενείς της ΧΙΙ ΜΠ και XVI ΜΠ.

Στις 31 Δεκεμβρίου 1996 μετονομάζεται σε 492 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο και λειτούργησε μ’ αυτήν την ονομασία έως την 31η Ιουλίου 2011.

Από την 1η Αυγούστου 2011 λειτουργεί ως 216 ΚΙΧΝΕ.