216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

"ΤΗ ΤΟΥ ΙΗΤΡΟΥ ΕΠΙΕΙΚΕΙΗ ΕΥΔΟΚΕΟΝΤΕΣ"

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2551055719

Γραμματεία ΕΙ
2551055720

Νοσηλευτική Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση του Νοσηλευτικού Προσωπικού του 404 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας ορίζεται με μέριμνα του Γραφείου Εκπαιδεύσεως και περιλαμβάνει:

 

-Διαλέξεις-κλινικά φροντιστήρια από νοσηλευτές που υπηρετούν στο 404 ΓΣΝ.

– Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση σε ομάδες εθελοντριών του Ερυθρού Σταυρού στις κλινικές και εργαστήρια του Νοσοκομείου σύμφωνα με το πρόγραμμα της Σχολής τους.