216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

"ΤΗ ΤΟΥ ΙΗΤΡΟΥ ΕΠΙΕΙΚΕΙΗ ΕΥΔΟΚΕΟΝΤΕΣ"

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2551055719

Γραμματεία ΕΙ
2551055720

Κώδικας Συμπεριφοράς

Οι επισκέπτες του 404 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας οφείλουν:

  • να τηρούν τις ώρες επισκεπτηρίου του Νοσοκομείου.
  • να μην φέρουν είδη διατροφής για τους ασθενείς στους χώρους του Νοσοκομείου.
  • να τηρούν τους ισχύοντες κανόνες ησυχίας και καθαριότητας του Νοσοκομείου.

Υπενθυμίζεται ότι τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία αποτελούν Στρατιωτικές Μονάδες και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι από τις διαταγές κανόνες Ασφαλείας Στρατοπέδων.