216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

"ΤΗ ΤΟΥ ΙΗΤΡΟΥ ΕΠΙΕΙΚΕΙΗ ΕΥΔΟΚΕΟΝΤΕΣ"

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2551055719

Γραμματεία ΕΙ
2551055720

Διαδικασία Εισαγωγής

Για την εισαγωγή στο 404 ΓΣΝ ο νοσηλευόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στους εξής χώρους:

 

Εντός ωραρίου:

1. Γραμματεία Ε.Ι -Ηλεκτρονική καταγραφή του για την επακόλουθη εξέταση στα Ε.Ι.

2. Γραφείο Κίνησης Ασθενών-Αφού αποφασιστεί η εισαγωγή του από τον θεράποντα, ο νοσηλευόμενος πρέπει να προσέλθει στο Γ.Κ.Α., όπου και θα καταχωρηθεί στο σύστημα μηχανογράφησης του Νοσοκομείου.

3. ΓΡΑ.ΠΕ.Τ.- Αν ο ασθενής δεν είναι προσωπικό του Σ.Ξ.

Ο νοσηλευόμενος στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στην προϊσταμένη του τμήματος συνοδεία νοσοκόμου, αν το επιβάλλει η κλινική κατάσταση του.

 

Εκτός ωραρίου:

1. Τ.Ε.Π.: Εξέταση από τον εφημερεύοντα ιατρό και προετοιμασία του φύλλου νοσηλείας.

Ο νοσηλευόμενος στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στην κλινική νοσηλείας του.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

Στρατιωτικό προσωπικό Σ.Ξ.: Α.Δ.Τ., Α.Μ.Κ.Α., Α.Μ ή Α.Σ.Μ. για τους οπλίτες.

Λοιποί: Α.Δ.Τ., Α.Μ.Κ.Α., Α.Μ ή Α.Σ.Μ. για τους ένστολους, βιβλιάριο υγείας.