216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

"ΤΗ ΤΟΥ ΙΗΤΡΟΥ ΕΠΙΕΙΚΕΙΗ ΕΥΔΟΚΕΟΝΤΕΣ"

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2551055719

Γραμματεία ΕΙ
2551055720

Στάθμευση

Στο 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων του υπηρετούντος Προσωπικού καθώς και των επισκεπτών στους προβλεπόμενους χώρους.

 

Στις απογευματινές και νυχτερινές ώρες η είσοδος οχημάτων επιτρέπεται μόνο στους προσερχόμενους στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου.