216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

"ΤΗ ΤΟΥ ΙΗΤΡΟΥ ΕΠΙΕΙΚΕΙΗ ΕΥΔΟΚΕΟΝΤΕΣ"

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2551055719

Γραμματεία ΕΙ
2551055720

Πρόσβαση στο 404 ΓΣΝ

Το 404 ΓΣΝ είναι προσβάσιμο με λεωφορείο και Ι.Χ

Λεωφορεία:

  • Γραμμή 1 (Κεντρική Πλατεία-Νεάπολη)- Στάση «Πύλη Στρατιάς».
  • Γραμμή 9 (Πλατεία Εβραίων-Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας)-Στάση «Πύλη Στρατιάς»