Απόσπασμα Κτηνιατρικής Υποστήριξης

Το Απόσπασμα Κτηνιατρικής Υποστήριξης που βρίσκεται στο 216 ΚΙΧΝΕ διενεργεί:

α. Την πρωτοβάθμια περίθαλψη των στρατιωτικών σκύλων.

β. Ελέγχους τροφίμων.

γ. Κτηνιατρικούς ελέγχους μονάδων και στρατιωτικών καταστημάτων της ΠΕ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ και ΑΣΔΕΝ.

δ. Εργαστηριακές εξετάσεις τροφίμων και ύδατος (πόσιμου, εμφιαλωμένου και παράκτιου).

ε. Υγειονομικούς ελέγχους επιχειρήσεων τροφίμων που επιθυμούν να συνεργαστούν με τη στρατιωτική υπηρεσία.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2551055731.