Περιοδική Υγειονομική Εξέταση Στελεχών

α. Η Περιοδική Υγειονομική Εξέταση αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων, στην επισήμανση κινδύνων και γενικότερα στη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη από πλευράς υγείας του εξεταζόμενου.

β. Πραγματοποιείται αρχικά μετά την κατάταξη του στελέχους και στη συνέχεια κάθε 2 έτη μέχρι την ηλικία των 35 ετών. Μετά τη συμπλήρωση του 35ου έτους γίνεται κάθε χρόνο.

γ. Η Περιοδική Υγειονομική Εξέταση πραγματοποιείται το μήνα που συμπίπτει με το μήνα των γενεθλίων του εξεταζομένου, εκτός απ' όσους γεννήθηκαν τον μήνα Δεκέμβριο των οποίων η εξέταση μεταφέρεται τον Νοέμβριο.

δ. Η Περιοδική Υγειονομική Εξέταση διενεργείται κάθε Τρίτη και Πέμπτη.