Περίθαλψη

Ελεγκτής Ιατρός

Στο 216 ΚΙΧΝΕ ο έλεγχος - θεώρηση - έγκριση των εντολών...

Εξωτερικά Ιατρεία

Στα Εξωτερικά Ιατρεία του 216 ΚΙΧΝΕ εξετάζονται οι δικαιούχοι ασθενείς...

Συμβεβλημένοι Ιατροί

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες...

Φαρμακείο Φρουράς

Το παράρτημα του Στρατιωτικού Φαρμακείου Φρουράς Αθηνών (ΣΦΑ) βρίσκεται...

Εργαστήρια

Τα Εργαστήρια του 216 ΚΙΧΝΕ πραγματοποιούν ευρύ φάσμα εξετάσεων...

Οδοντιατρείο Φρουράς

Το Οδοντιατρείο Φρουράς Αλεξανδρούπολης βρίσκεται...

Κλινικές

Οι Κλινικές του 216 ΚΙΧΝΕ είναι στελεχωμένες με Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό...