Κλινικές

Οι Κλινικές του 216 ΚΙΧΝΕ είναι στελεχωμένες με Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό και μπορούν να νοσηλεύσουν ασθενείς παθολογικής και χειρουργικής φύσεως.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2551055525.