Εργαστήρια

Τα Εργαστήρια του 216 ΚΙΧΝΕ πραγματοποιούν ευρύ φάσμα εξετάσεων καλύπτοντας τις ανάγκες των νοσηλευομένων όσο και των εξωτερικών ασθενών του Νοσοκομείου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των Εργαστηρίων είναι τα εξής:

Εργαστήρια

Τηλέφωνα

Ακτινολογικό

2551055509

Μικροβιολογικό

2551055506