Δικαιούχοι Ενδονοσοκομειακής Περίθαλψης

Δικαιούχοι Ενδονοσοκομειακής Περίθαλψης στο 216 ΚΙΧΝΕ βάσει κανονισμού είναι οι κάτωθι κατηγορίες ασθενών:

  • Στρκό προσωπικό του Σ.Ξ. (κατ' απόλυτη προτεραιότητα σύμφωνα με ΣΚ410-1).
  • Στρκό προσωπικό Π.Ν., Π.Α. και Λιμενικού Σώματος.
  • Στρκό προσωπικό Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ. - Πυροσβεστικού Σώματος).
  • Τραυματίες πολέμου ανασφάλιστοι και μη υπαγόμενοι στις διατάξεις των άρθρων 46-50 του ΑΝ 1324/49.
  • Ιδιώτες παραπεμπόμενοι σε στρκές Υγκές Επιτροπές, βάσει κείμενης Νομοθεσίας προς Κρίση της σωματικής τους ικανότητας.