Διαδικασία Εξόδου

Εξιτήριο: Ο νοσηλευόμενος κατά την έξοδο του από το Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τον ιματισμό του στην Προϊσταμένη της κλινικής και να παραλάβει το εξιτήριό του από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών μετά τις 12:00.

Αναρρωτική Άδεια: Σε περίπτωση νοσηλευόμενων Αξιωματικών του Σ.Ξ. που λαμβάνουν αναρρωτική άδεια, με μέριμνα των ιδίων φροντίζουν για την έκδοση από την Μονάδα και παράδοση Αντίγραφου Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) στον θεράποντα ιατρό για την παραπομπή τους στην ΕΑ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ. Το εξιτήριο παραλαμβάνεται από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών, αφού συνεδριάσει η Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του Νοσοκομείου.

Οι ασθενείς που έχουν παραδώσει το Βιβλιάριο Υγείας τους στο ΓΡΑ.ΠΕ.Τ. φροντίζουν οι ίδιοι για την έγκαιρη παραλαβή του, με την επίδειξη του εξιτηρίου.