Στάθμευση

Στο 216 ΚΙΧΝΕ επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων του υπηρετούντος Προσωπικού καθώς και των ασθενών στους προβλεπόμενους χώρους.

Στις απογευματινές και νυχτερινές ώρες η είσοδος οχημάτων επιτρέπεται μόνο στους προσερχόμενους στο ΤΕΠ του ΚΙΧΝΕ.