Κώδικας Συμπεριφοράς και Εμφάνισης

Το Στρατιωτικό Προσωπικό που προσέρχεται στο Νοσοκομείο για υπηρεσιακούς λόγους, φέρει υποχρεωτικά την προβλεπόμενη στολή. Απαγορεύεται η προσέλευση στο Νοσοκομείο με πολιτική περιβολή. Όταν τα στελέχη τελούν σε κανονική άδεια, προσέρχονται με κόσμια πολιτική περιβολή.

Οι επισκέπτες οφείλουν:

  • να τηρούν τις ώρες επισκεπτηρίου του Νοσοκομείου.
  • να μην φέρουν είδη διατροφής για τους ασθενείς στους χώρους του Νοσοκομείου.
  • να τηρούν τους ισχύοντες κανόνες ησυχίας και καθαριότητας του Νοσοκομείου.

Υπενθυμίζεται ότι τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία αποτελούν Στρατιωτικές Μονάδες και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι από τις διαταγές κανόνες Ασφαλείας Στρατοπέδων.