Διοίκηση

Η Διοίκηση του 216 ΚΙΧΝΕ επιβλέπει και συντονίζει τη λειτουργία όλων των Κλινικών και Τμημάτων του Νοσοκομείου.

Ο Διοικητής συνεπικουρείται στο έργο του από τον Υποδιοικητή και την Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.