Οικονομική Υπηρεσία

Το 4ο Γραφείο του 216 ΚΙΧΝΕ επιβλέπει και ελέγχει τα οικονομικά θέματα του Νοσοκομείου.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2551055503