Γραμματεία - Αρχείο

Η Γραμματεία του 216 ΚΙΧΝΕ είναι αρμόδια για τη διοικητική υποστήριξη του Νοσοκομείου και για την επαφή με το κοινό.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2551055501

 

Για αντίγραφο φύλλων νοσηλείας ή βεβαίωση νοσηλείας οι ενδιαφερόμενοι ή οποιοσδήποτε άλλος εξουσιοδοτημένος από τους ενδιαφερόμενους μπορούν να το αιτηθούν από το Αρχείο του 216 ΚΙΧΝΕ
α. Mέσω αίτησης στα ΚΕΠ.
β. Mέσω αίτησης στη Γραμματεία του 216 ΚΙΧΝΕ.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2551055174

Συνημμένα: