Γραμματεία - Αρχείο

Η Γραμματεία του 216 ΚΙΧΝΕ είναι αρμόδια για τη διοικητική υποστήριξη του Νοσοκομείου και για την επαφή με το κοινό.

 

Για αντίγραφο φύλλων νοσηλείας ή βεβαίωση νοσηλείας οι ενδιαφερόμενοι ή οποιοσδήποτε άλλος εξουσιοδοτημένος από τους ενδιαφερόμενους μπορούν να το αιτηθούν από το την Γραμματεία του 216 ΚΙΧΝΕ
α. Mέσω αίτησης στα ΚΕΠ.
β. Mέσω αίτησης στη Γραμματεία του 216 ΚΙΧΝΕ.

Τηλ. Επικοινωνίας Γραμματείας: 2551055501

Τηλ. Επικοινωνίας Αρχείου: 2551055174

Συνημμένα: