Υπηρεσία Εκπαίδευσης

Το 3ο Γραφείο του 216 ΚΙΧΝΕ καθορίζει και συντονίζει το Εκπαιδευτικό έργο του Νοσοκομείου καθώς και την Εκπαίδευση του προσωπικού σε αντικείμενα Επιστημονικής και Στρατιωτικής φύσεως.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2551055535