216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

"ΤΗ ΤΟΥ ΙΗΤΡΟΥ ΕΠΙΕΙΚΕΙΗ ΕΥΔΟΚΕΟΝΤΕΣ"

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2551055719

Γραμματεία ΕΙ
2551055720

Ιατρική Εκπαίδευση

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα στο 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας περιλαμβάνει:

 

Διαλέξεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από το Γραφείο Εκπαιδεύσεως με αντικείμενα ενδιαφέροντα περιστατικά-εξελίξεις στις αντίστοιχες ειδικότητες. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται από τους Στρατιωτικούς Ιατρούς που υπηρετούν στο 404 ΓΣΝ και παρακολουθούνται από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου.